Víceohniskové čočky

Multifokální brýlové čočky (progresivní)

Na rozdíl od bifokálních zaručují progresivní čočky jasné vidění na všechny vzdálenosti, od blízka až do nekonečna, tedy včetně středních vzdáleností. Jsou to čočky s plynule proměňujícími se dioptriemi bez viditelného přechodu. Je tomu docíleno pomocí speciálního tvaru ploch, kdy se postupně zmenšují poloměry křivosti ve svislém a vodorovném směru. Zóna mezi dioptriemi do dálky a do blízka, kde se zvyšuje mohutnost, se nazývá progresivní zóna neboli koridor. Její průběh odpovídá pohybu očí při změně pohledu a konvergenci. Šířka progresivní zóny závisí na designu progresivní čočky a na adici (přídavku do blízka). Na okrajích progresivních čoček se zobrazují menší neostré oblasti, které sice nelze zcela eliminovat, ale jsou v současnosti redukovány do té míry, že je nositel buď prakticky nevnímá, nebo jen během počáteční návykové fáze. 

Multifokální brýlové čočky májí své specifické vlastnosti, které vyžadují nacvičení souhry pohledového směru s pohybem hlavy. Uživatel při čtení sklopí oči, najde si odpovídající vyšší mohutnost pro požadovanou vzdálenost. Umožňují celodenní nošení bez obtěžujícího sundávání a nandávání brýlí, což zvyšuje životní komfort nositelům brýlí. 

Při pořízení multifokálních brýlí je nezbytné absolvovat precizní, komplexní oční vyšetření zraku a i následný výběr brýlí by měl být v rukou odborníka.
Multifokální brýlové čočky mají svá specifika (např. hloubka obrub, inklinační úhel, individuální anatomická úprava brýlí…), která je nutné akceptovat k tomu, aby vám přinesly očekávanou zrakovou pohodu. 

Bifokální brýlové čočky

Bifokální brýlové čočky umožňují s jedněmi brýlemi vidět jak do blízka tak do dálky. Bifokální čočky byly původně slepeny ze dvou kusů. Později se začaly tyto brýlové čočky dělat vybrušované a zatavované. Mají však několik nevýhod. Při rychlém přechodu očima vzniká tzv. skok obrazu a není možné vidět ostře na střední vzdálenost. Viditelná zóna na blízkou vzdálenost nepůsobí příliš esteticky.
Horní část bifokální čočky je určena pro korekci na dálku a přídavek na blízko se nachází v dolní nasální části v podobě vybroušeného nebo zataveného viditelného segmentu. Pro větší komfort jsou nahrazovány v převážné většině multifokálními brýlovými čočkami.

Degresivní neboli progresivní kancelářské brýlové čočky (čočky pro práci s počítačem)

Vzhledem k rostoucím nárokům a potřebám na vidění zejména v zaměstnání došlo k vývoji speciální skupiny brýlových čoček, které jsou určeny hlavně do kanceláře. Při práci v kanceláři mají presbyopové problém s klasickými čtecími brýlemi, se kterými neviděli na počítač nebo pracovní plochu. Ametropové mohou využít progresivní brýlové čočky, se kterými vidí na všechny vzdálenosti, avšak zóna na střední vzdálenost je pro mnohé nedostatečně široká. Tento problém řeší progresivní a degresivní brýlové čočky.

Degresivní brýlové čočky jsou zjednodušenou variantou multifokální brýlové čočky. Vzhledem k tomu, že s tímto typem brýlových čoček uživatel vidí ostře na blízkou a střední vzdálenost, ale není určena pro pohled do dálky, výroba umožňuje mnohem širší zorné pole na pracovní vzdálenost oproti multifokální brýlové čočce.
Hodnoty degresivní čočky se odvíjejí od naměřených dioptrických hodnot na blízkou vzdálenost. Naměřené hodnoty na blízkou vzdálenost se nalézají ve spodní části korekční čočky. Přičemž ve směru progresivního kanálu nahoru, dochází k postupnému úbytku dioptrických hodnot. Podle potřeb klienta se volí úbytek.
Tyto čočky mají uplatnění nejen v kanceláři, ale díky větší hloubce zorného pole jsou vhodné i do profese v interiéru. Oba typy kancelářských čoček vyhledávají manažeři, projektanti, učitelé, lidé pracující na počítači atd. Usnadňují práci, pomáhají od únavy očí, bolesti hlavy a krční páteře.