Optometrista

Optometrista je vysokoškolsky vzdělaný zdravotnický pracovník s bakalářským nebo magisterským titulem, který získal studiem oboru Optika a optometrie na lékařské nebo přírodovědecké fakultě.

Specializace optometristy

Přesné vyšetření zrakových funkcí, stanovení příslušné dioptrické korekce a návrh jejího řešení v podobě brýlí či aplikace kontaktních čoček. Posuzuje celkový stav zrakového aparátu, provádí oční screening a při podezření na zdravotní problém, odesílá klienta k očnímu lékaři. Na základě zjištění zrakových nároků klienta a naměřených dioptrických hodnot optometrista radí při výběru optimální korekční pomůcky (brýlí).

Optometrista nestanovuje diagnózu, neléčí oči, nevyšetřuje děti do 15 let.

Naši optometristé pravidelně absolvují specializovaná školení a v oboru optometrie se dále vzdělávají.

Výhody měření zraku u optometristy

Optometrista má na vaše vyšetření zraku oproti lékaři mnohem více času. Výsledek stanovených dioptrií je přesnější. Další výhodou je mnohdy lepší technické vybavení než u lékaře. Máme zodpovědnost za námi naměřené výsledky a již při měření bereme v potaz požadavky klienta a zpřesňujeme tak výsledné řešení (jestli bude korekce do sportovních brýlí, na počítač, nebo do kokpitu letadla, kde jsou umístěny budíky nad hlavou…). Kombinujeme část medicínskou a fyziku.


Vyšetření zraku optometristou je považováno za nadstandardní péči, a proto není hrazeno zdravotní pojišťovnou. V našem Očním Studiu se každému klientovi věnujeme v rámci jednoho sezení přibližně 45 minut. Každý klient navíc získává záruku spokojeného vidění, díky které má jistotu, že si odnáší korekční pomůcku, která mu dopřeje maximální zrakový komfort.

Specializace optika

Kromě optometristů se u nás v Očních Studiích můžete setkat také s dalšími odborníky, očními optiky.
Odborně vzdělaný oční optik úzce spolupracuje s optometristou, je schopen zhotovovat všechny druhy běžných i speciálních brýlí a zrakových pomůcek podle předpisu lékaře nebo optometristy, provádět jejich přizpůsobování a opravy a poskytovat odborné poradenství při výběru brýlových čoček i obrub.
Oční optik poradí klientovi v oční optice s výběrem brýlových čoček i obrub a poskytuje odborné rady. Zhotoví korekční pomůcku dle lékařského předpisu, změří centrační parametry a anatomicky přizpůsobí obrubu. Opravuje brýle, pracuje se speciálními stroji a moderními přístroji v optické dílně.

Obor oční optik se studuje na střední nebo vyšší zdravotnické škole (diplomovaný oční optik).