3D vyšetření zraku

Korekce refrakčních vad, to u nás není pouze měření dioptrií. Každou refrakční vadu jsme schopni změřit s vysokou přesností 0,12 dioptrií. Díky použití 3D metody jsme se maximálně přiblížili stanovení dioptrické korekce za přirozených podmínek.

Pro každého nositele brýlí je kromě perfektní zrakové ostrosti velmi důležité i zrakové pohodlí. Proto se již mnoho let zabýváme vyšetřením binokulárních zrakových funkcí. Jde o jediný způsob, jak dosáhnout optimálního výkonu okohybných svalů a vyřešit často nespecifické obtíže, jako pálení a únavu očí, bolesti hlavy, dvojité vidění atp.

3D televize a jejich využití při korekci zraku

Naše optika jako první na Moravě 3D měření zraku zavedla. 

3D vyšetření zraku je nejnovější metoda měření zraku, která zajišťuje přesné stanovení dioptrií za nejpřirozenějších podmínek. 3D měření zraku se zásadně odlišuje tím, že se vyšetřují obě oči současně. Takové měření víc odpovídá reálným podmínkám běžného života. Díky tomu je výsledná naměřená dioptrická korekce přesnější, návyk na korekci je rychlejší a brýle mnohem pohodlnější.

Zážitkové 3D měření zraku patří spolu se specializovanými aplikacemi na iPadu, DNEye® očním Scannerem a centrovacím 3D terminálem ImpressionIST® 3 k nejpokrokovější dostupné technologii v této oblasti. Výsledkem jsou brýlové čočky vyrobené s přihlédnutím k vašim potřebám, vám na míru.

Zařijte přesné 3D měření zraku, objednejte se telefonicky, osobně nebo online.

zážitkové 3D vyšetření zraku

A jak to vlastně funguje? 

Klasické, doposud prováděné měření zraku je charakteristické tím, že nejdříve měříme se zakrytým levým okem pravé oko a pak opačně. Následně proběhne binokulární kontrola a dorovnání obou očí. Běžně ovšem naše oči fungují trochu jinak.

Obě oči po celý den spolupracují, výsledný obraz je skládán z obrazu pravého a levého oka do jednoho, a to ještě prostorově uspořádaného obrazu. Prostorové (stereoskopické) vidění považujeme za nejkvalitnější vidění. Proces klasického měření zraku je však svou metodou výrazně potlačí.
Metoda 3D uvedený nedostatek eliminuje a naopak využívá možnost trvalého prostorového podnětu, přičemž jsou neustále používány obě oči současně.


Průběh 3D měření zraku

Klient pomocí dvou filtrů před každým okem vidí po celé ploše 3D obraz - nejčastěji nějakou krajinu - a tím je vyvolán skutečný a pohodlný pohled do dálky. Na tomto pozadí se postupně mění různé testy pro pravé oko, levé oko nebo pro obě oči. Podstatné je, že mozek zkoušené osoby je neustále nucen pracovat a skládat viděné obrazy do jednoho prostorového obrázku za použití obou očí.