Brýlové čočky ke korekci defektů barvocitu

Představujeme vám novou metodu vyšetřování a korekce poruch barvocitu, kterou provádíme u nás, v Očním Studiu Aleše Žejdla na Nádražní 10 v Brně a na Štefánikové 1 v Hodoníně.

Jako jediní na Jižní Moravě vám defekt barvocitu vyšetříme a na základě výsledků vám objednáme korekční brýlové čočky.

Porucha vnímání barev způsobuje mnohé nepříjemné situace. Brýlové čočky Colorlite korigují poruchu barvocitu v červeno-zelené oblasti. Na jakém principu fungují a v čem jsou převratné?

 

Co jsou brýlové čočky Colorlite?

Čočky Colorlite byly vyvinuty po více než 25 letech výzkumu. Jsou to speciální brýlové čočky ke korekci červenozelených defektů barvocitu. Po individuálním testování barvocitu jsme schopni vám objednat brýlové čočky Colorlite přímo na míru. Jsou vyrobeny tak, aby korigovaly váš defekt barvocitu i vaši dioptrickou vadu. Brýlové čočky Colorlite vám zabrousíme do vámi vybrané dioptrické obruby.

Jak si mohu brýlové čočky pro korekci barvosleposti pořídit?

Ke zhotovení brýlových čoček je třeba speciální vyšetření barvocitu. Po absolvování tohoto vyšetření přistoupíme k objednání brýlových čoček. Pro vyšetření nás kontaktujte na telefonním čísle: 542 216 201, Oční Studio Aleš Žejdl, pobočka Nádražní 10, Brno. V Hodoníně na Štefánikové 1 na telefonním čísle: 725 437 150.

Proč je dobré korigovat defekty barvocitu?

Zrak je nejdůležitějším lidským smyslem (zprostředkovává nám 80 až 90 % informací získaných z okolí) a schopnost rozpoznat různé barvy je jeho významnou součástí. Barvy ovlivňují naši náladu, poskytují estetický zážitek a vyvolávají emoce. V běžném životě se setkáváme s informacemi kódovanými v barvách téměř na každém kroku. Rozlišení barev přispívá k diferencování světa, činí ho pro nás srozumitelnějším a usnadňuje nám orientaci. Ztráta schopnosti rozlišovat barvy může vést ke znevýhodnění v mnoha oblastech běžného života. Nejen z těchto důvodů je dobré nabídnout lidem, jejichž barvocit není dokonalý, řešení. V Očním Studiu Aleše Žejdla na Nádražní 10 toto řešení máme - speciální brýlové čočky Colorlite, sloužící ke korekci defektu barvocitu.

Jak se test barvocitu, který provádíme liší od ostatních testů na barvocit?

Colorlite test poskytuje kompletní diagnózu defektu barvocitu. Typ defektu a jeho stupeň, což je velmi důležité pro výběr správného typu korekčních brýlových čoček. Je to podobné jako při měření dioptrií (refrakční vady), kdy nestačí pouze vědět, zda máte mínusové, nebo plusové dioptrie, je potřeba znát také počet dioptrií. Podobně i u barvocitu je nutné vyšetřit nejen to, pro kterou barvu je vnímání sníženo, ale také jak moc, tedy stupeň defektu.

Může být defekt barvocitu vyléčen?

Zatím neexistuje žádná známá léčba. Díky speciálním korekčním pomůckám, jako jsou například korekční brýlové čočky Colorlite, mohou být negativní dopady barvosleposti sníženy.

Co způsobuje defekty barvocitu?

Nejčastěji se vyskytují vrozené poruchy barvocitu, které vznikají na podkladě mutace některých genů. Proteiny, které produkují některé geny, hrají klíčovou úlohu v barvocitu. Na základě genetiky vzniká celá řada defektů barvocitu.

Co je barvoslepost?

Barvoslepost je definována jako porucha barevného vidění, při níž postižený člověk hůře vnímá rozdíly mezi barvami. Nejčastěji vzniká barvoslepost vlivem genetiky. Zřídka může být barvoslepost také získaná, po poškození oka, nebo optického nervu.

Příčiny vrozené barvosleposti mohou být různé. V sítnici u barvoslepých lidí mohou být přítomné všechny tři druhy čípků s tím, že jeden z nich má odlišnou spektrální citlivost, než by měl mít. Porucha je pak částečná a mluvíme o tzv. anomálii, dle barvy, pro kterou je defekt přítomen, rozlišujeme protanomálii (částečná porucha vnímání červené barvy), deuteranomálii (částečná porucha vnímání zelené barvy), tritanomálii (částečná porucha vnímání modré barvy).


Dichromázie je další typ defektu barvocitu. U dichromázie jsou funkční pouze dva ze tří základních čípků. Absence jednoho, nebo dvou druhů čípků vede ke ztrátě schopnosti vidět jednu, nebo dokonce dvě barevná spektra. Dle typu poruchy hovoříme o protanopii (neschopnost vidět červenou barvu), deuteranopii (neschopnost vidět zelenou) a tritanopii (neschopnost vidět modrou).
 


Zdroj
http://cz.colorlitelens.com/?gclid=Cj0KCQjw3v3YBRCOARIsAPkLbK5GKm573Mp0bdQubsLuvd4aNbsoXLp_5yjSg6yVtoJobi_xlKhPyzwaAmffEALw_wcB
https://colorlitelens.com/color-blindness-correction-info.html
https://is.muni.cz/th/mu9cu/BP_Kodetova_-_final.pdf
https://is.muni.cz/th/cmbh9/Monika_Hudeckova_Teorie_barevneho_videni.pdf